Iskanje ključne besede

Hišni red

Hišni red

ZA NAJEMNIKE IN ORGANIZATORJE PRIREDITEV V AVDITORIJU PORTOROŽ–PORTOROSE

 1. S hišnim redom se ureja način uporabe prireditvenega prostora, režim vstopa, gibanja, ravnanja v času vaj in prireditev v Avditoriju; hišni red enakovredno velja tudi za Gledališče Tartini Piran in zunanji Amfiteater (za katerega se posebej najema tehnična oprema).
 2. Vaje in prireditve potekajo po urniku, ki je določen z dispozicijo oz. scenosledom prireditve.
 3. Nastopajoči in njihovi spremljevalci lahko vstopajo samo skozi vhod za nastopajoče. Otroke morajo spremljati polnoletne osebe. Ob prireditvah, vajah ali urejanju odra mora organizator-najemnik zagotoviti dežurstvo pri vhodu za nastopajoče.
 4. Hišnim ljubljenčkom in ostalim živalim vstop ni dovoljen, razen če je to predvideno v predstavi oziroma spremljajo invalidne osebe.
 5. Vstopanje na oder je dovoljeno samo po dogovoru z dežurnim tehnikom Avditorija Portorož –Portorose.
 6. Postavljanje scenografije in okraševanje odra mora biti končano pred pričetkom vaj in se lahko izvaja le ob prisotnosti dežurnega tehnika Avditorija Portorož – Portorose. Na odru in v dvorani so lahko samo predstavniki organizatorja-najemnika zadolženi za postavitev.
 7. Organizator-najemnik odgovarja za mladoletne nastopajoče in je dolžan poskrbeti za njihovo varstvo tudi, ko niso na odru.
 8. Med vajami so na odru lahko prisotni samo nastopajoči, ki imajo vajo, preostali nastopajoči se ne smejo zadrževati na odru in v dvorani. Prav tako med vajo ni dovoljen vstop v dvorano spremljevalcem, voznikom, staršem, ipd. V dvorani se lahko zadržuje le režiser oz. vodja prireditve.
 9. Na vsake 4 ure vaj, mora organizator-najemnik obvezno predvideti 30 minutni odmor. Med odmorom se nihče ne sme zadrževati na odru ali v dvorani.
 10. V dvorani in na odru je prepovedano uživanje vsakršne hrane in pijače, razen če je to predvideno v predstavi.
 11. Prižiganje kakršnegakoli ognja, ki je v sklopu predstave, je dovoljeno samo ob vnaprejšnji napovedi in prisotnosti dežurnega gasilca, ki ga mora organizator-najemnik prireditve priskrbeti sam.
 12. Vaje oz. generalka se morajo zaključiti najmanj 45 minut pred pričetkom prireditve. Vsi nastopajoči in njihovi spremljevalci morajo ob zaključku vaje zapustiti oder in izprazniti dvorano.
 13. Za prireditve, kjer je predvidena uporaba nosilcev zvoka, slik ali videa in z njimi upravlja dežurni tehnik Avditorija Portorož – Portorose, je obvezno predhodno pripraviti scenosled prireditve oz. scenarij. Ves potreben glasbeni, slikovni in video material mora biti na enem nosilcu po vrstnem redu predvajanja. Če to ni mogoče, je potrebno glasbo, sliko ali video za vsako točko oddati na svojem nosilcu in to samo tisto, ki se potrebuje in v dolžini, v kateri je potrebna. Neustrezne materiale bodo tehniki zavrnili in jih ne bodo predvajali. Vsi materiali morajo biti dostavljeni dežurnemu tehniku Avditorija Portorož – Portorose najkasneje 1 uro pred prvo vajo.
 14. Najemnik lahko priskrbi svojega tehnika. S tehnologijo v lasti Avditorija Portorož – Portorose lahko upravlja samo usposobljen tehnik pod nadzorom tehnika Avditorija Portorož – Portorose.
 15. Na odru je med postavljanjem ozvočenja in korekcijo luči samo tehnično osebje.
 16. Med prireditvijo se nastopajoči, ki niso na odru, zadržujejo v garderobah; v preddverje in dvorano vstop ni dovoljen. Otroci morajo biti obvezno v spremstvu mentorjev.
 17. Uporaba kakršne koli opreme, ki ni bila vnaprej dogovorjena z dispozicijo, je mogoča le v dogovoru s tehnično ekipo Avditorija Portorož – Portorose.
 18. Scenografijo in rekvizite mora najemnik začeti odstranjevati najkasneje 15 minut po končani prireditvi in poskrbeti za odvoz na dan prireditve. V kolikor najemnik tega ne stori, jih bodo odstranili delavci Avditorija Portorož – Portorose. V tem primeru Avditorij Portorož – Portorose ne odgovarja za morebitne odtujitve ali poškodbe in bo za vsak dan shranjevanja opreme zaračunal ležarino 120 € oz. odvoz odpadkov po ceniku JP Okolje Piran.
 19. Morebitne odpadke je potrebno odstraniti takoj po prireditvi. V nasprotnem primeru bo za to poskrbel Avditorij Portorož – Portorose in zaračunal odvoz odpadkov po izstavljenem računu JP Okolje Piran. Odpadke lahko najemnik pusti le v primeru, da so sortirani na podlagi predpisov o ločenem zbiranju odpadkov in to odobri dežurni organizator Avditorija Portorož – Portorose.
 20. Za pogostitve mora organizator - najemnik zagotoviti ekipo za urejanje prostora, dostavo hrane, strežbo gostov in pospravljanje prostora. Avditorij Portorož – Portorose nudi le mize in stole. Opremo za pogostitev: namizne prte, jedilni pribor, posode, kozarce, prtičke, pribor, odpirače za steklenice, vrečke za smeti, ipd. prinese organizator-najemnik s seboj. Avditorij Portorož – Portorose s svojim osebjem ne pomaga pri pogostitvi. Pogostitev lahko traja največ dve uri po zaključeni prireditvi v dvorani.
 21. Prisotnost fotografov, novinarjev ali snemalne ekipe je potrebno najaviti najkasneje dan pred prireditvijo in jim zagotoviti akreditacije Avditorij Portorož – Portorose.
 22. Parkirišča ob vhodih za nastopajoče so namenjena dostavi tehnične opreme, scenskih elementov, snemalnim avtomobilom, reševalnim vozilom ipd. Dostava hrane in težjih elementov se lahko izvede preko glavnega vhoda ali vhoda terasi pred glavno dvorano Avditorija le z vnaprejšnjim dogovorom. Parkiranje ob glavnem vhodu in na terasi pred glavno dvorano Avditorija ni dovoljeno.
 23. Vsa morebitna nastala škoda se oceni in zaračuna organizatorju-najemniku.
 24.  Vse morebitne zaplete organizator-najemnik rešuje z dežurno osebo oziroma vodstvom Avditorija Portorož – Portorose.